"Айг?лекті? достары - 3" фестивалі

Республика?а танымал м?ртебесі жо?ары жал?ыз «Айг?лек» балалар журналы жыл сайын д?ркіретіп «Айг?лекті? достары» фестивалін ?ткізеді. Елеусіз балаларды? е?сесін к?тереді. 26 наурыз к?ні республикалы? о?ушылар сарайында фестиваль?а шы?армашылы? жетістіктері ?шін республиканы? 14 облысынан келмеген бала жо?. Б?рі-болаша? «мен - ?аза?пын!» дейтіндей намысты, жігерлі жеткіншектер. Осындай талапты о?ушыны? бірі Арда? Кенжеахметова да «Айг?лекті? достары - 3» фестиваліне делегат ретінде ?атысып ?айтты. Арда? ?останай ?аласында?ы Ы. Алтынсарин атында?ы дарынды балалар?а арнал?ан мектеп-интернатыны? 9 сыныбында о?иды. ?зі осы мектептегі елімізге танымал а?ын, белгілі айтыскер ?сия Беркенованы? «Жас а?ындар» ?йірмесіне ?атысып, д?ріс алады. Бойына шымыр да орамды н?р жинап, тілге же?іл, ж?рекке жылы тиетін ?ле?дері республикалы? журналдарда, «Айг?лекте», облысты? «Жас ?аза?» - ?азіргі «Ал?а» жастар журналында жары? к?рді.
«Айг?лек» журналыны? бас редакторы ?ымбат ?білда?ызы ?р о?ушыны д?йім ж?ртты? алдына ша?ырып, «Мына бала осындай облыстан, мынандай ?ле?, ??гіме жазады ?зекті с?ра?тар, ?тініштер ?ойып, ауылыны? мектебіні? м?? - м??тажын айтады. Озат о?ушы, п?ленбай бай?ауды? ж?лдегері» деп таныстыр?анда бір т?рлі  болады екенсі?.  Ол кісіні? сенімен терезесі те? адамдай ??гімелескеніне, бауырына тартып ??ша?тап, беті?нен с?йгеніне ешбір те?еу таба алмаймын.
Фестиваль аясында бал?ын балаларды? ??ша?тары г?лге толып, ма?тау ?а?аздарымен марапатталып, сыйлы?тар алыпты. Ал, суретші балаларды? «Айг?лекті? суретшілерімен ойнама?ыз!..» атты к?рме ?йымдастырылды. Балалар Алматы ?аласыны? к?рікті жерлерін аралап, ?. М?сірепов атында?ы жастар театрында болып, спектакль тамашалапты. «Айг?лекті?» жас тілшісі, жас суретшісі» деген ку?ліктер де тапсырылыпты. Соларды? ?атарында жас талапкер Арда? Кенжеахметова да бар. Ж?не де Арда? «Айг?лекті? жас тілшісі» деген ??рметті ата??а ?останай ?аласынан бірінші о?ушы.

?останай облысынан келген делегаттар

Арда?  Кенжеахметова

1989 жылы 14 ?арашада ?останай облысы, Науырзым ауданы, Д?мді ауылында туды. 1996 жылы ?останай ?аласында?ы Ы. Алтынсарин атында?ы дарынды балалар?а арнал?ан мектеп-интернатыны? ал?аш мектеп табалдыры?ын аттады. Арда? «Жас а?ын» ?йірмесіні? м?шесі, ?аза?станны? халы? а?ыны, белгілі айтыскер ?сия Беркенованы? ш?кірті.

Таныстыру

?ызымын К?кімбекті? Арда? атым
Кыздан т???ыш жан?яны? саналатын
?нерге ?анат ?а?тым жастайымнан
?ызы?тап балалы? ша? салтанатым.

?аза?ты? мен кішкентай б?лб?лымын
?ле?нен ?рнек салар жыр г?лімін
С?лу с?з ма?ынасын игеріп мен
Болаша? жа?а ?асыр д?лділімін.

Ке? далам

Келдім са?ан, ке? далам
Бауыры?да ?скен мен бала?
?ала мені? шаршатса
Т?сі?де мен демалам.

Са?ындыр?ан сары далам
К?ркі?е мен та??алам
Жер жа?анды шары?тап
Кезіп кетер та?да?ы ?н.

Арманым

?зім ?ажап к?йген ендім
А?ылын мен т?йгенмін
?сия апаны? жолын ?уып
?ле? жазып ?йрендім.

Арманым бар алда мы?
Білім н?рін ал?амын
Апамызды? ізін басып
А?ын болу арманым.

Предыдущая страница

Содержание

Следующая страница
Всегда рады вам помочь!